• Κεφαλοχώρι (Λυκόρραχη)
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται βορειοδυτικά στο Νομό
  Ιωαννίνων, στα όρια Ηπείρου –Μακεδονίας.
  Ανήκει στα περίφημα Μαστοροχώρια...
 • Γεωγραφικά στοιχεία
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού
  Ιωαννίνων, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του
  Γράμμου, δίπλα από την κοίτη του ποταμού Σαραντάπορου...
 • Ιστορικά στοιχεία
  Η ιστορία του Κεφαλοχωρίου είναι συνέχεια της παλιάς
  Λυκόρραχης (Λούψικο). Η μετονομασία του χωριού
  απο Λούψικο σε Λυκόρραχη έγινε το 1928...
 • Πολιτιστικά στοιχεία & Αξιοθέατα
  Η Λυκόρραχη υπήρξε μαστοροχώρι και διεκδικεί μερίδιο από το
  πολιτισμό της πέτρας των Μαστοχωρίων. Αυτό επιβεβαιώνεται από
  την ανεξίτηλη λιθανάγλυφη επιγραφή της εκκλησίας Αγίας Τριάδος
 
 

Το σχολείο του Κεφαλοχωρίου

Στο Κεφαλοχώρι λειτουργούν Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, τα οποία καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, εξυπηρετώντας και τα γειτονικά χωριά Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Πληκάτι κι Επταχώρι Καστοριάς, από και προς τα οποία οι μαθητές μετακινούνται με ταξί μισθωμένα για το σκοπό αυτό από το Δήμο Κόνιτσας.  

Αρχικά, από τη μεταφορά του οικισμού στη νέα θέση το 1973, το σχολείο στεγαζόταν σε διάφορους ιδιωτικούς χώρους, έως το 1990 όταν, χάρη στις επίμονες εικοσαετείς προσπάθειες των πρώην κοινοτικών αρχών και φορέων, κατασκευάστηκε σύγχρονο κτήριο στο οποίο συστεγάζονται έκτοτε Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Ατυχώς, η λειτουργία του νέου διδακτηρίου συνέπεσε με το ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα, και ο αριθμός των μαθητών άρχισε να φθίνει. Ακολούθησε, ωστόσο, η απρόσμενη εγκατάσταση στην περιοχή των οικονομικών μεταναστών από τη γειτονική Αλβανία, γεγονός το οποίο ενίσχυσε το μαθητικό δυναμικό, καθώς ακόμη και σήμερα από τους 15 μαθητές του σχολείου και τους 4 του Νηπιαγωγείου κατά το τρέχον σχολικό έτος, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει καταγωγή από την εν λόγω χώρα. 

Η ευλόγως χρονοβόρα διαδικασία προσαρμογής των παιδιών αυτών σε ένα νέο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, η ελλιπής γνώση της γλώσσας, η αβεβαιότητα της διαμονής των οικογενειών τους και οι γενικότερες συνθήκες διαβίωσης δυσχεραίνουν αναπόφευκτα την εκπαίδευσή τους.

Τα παραπάνω προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσθηκαν νομοθετικά από την πολιτεία, αλλά το κύριο βάρος επωμίστηκαν οι δάσκαλοι, οι οποίοι έπρεπε να προσαρμοσθούν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες που προκαλούνται από αυτή τη μείξη εθνικοτήτων, πολιτισμών και βιωτικών επιπέδων, δίνοντας, κατ’ακριβή διατύπωση της νυν εκπαιδευτικού, «έμφαση στην κατανόηση της διαφορετικότητας, στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μεταξύ των μαθητών, και στην εμφύσηση ενός διαπολιτισμικού και αντιρατσιστικού μοντέλου εκπαίδευσης».

Με τα παραπάνω κριτήρια το δημοτικό σχολείο Κεφαλοχωρίου χαρακτηρίζεται διαπολιτισμικό, και μέχρι το έτος 2010 ήταν διθέσιο και ολοήμερο. Με την έλευση της οικονομικής κρίσης και τη δυσμενή επίδρασή της και στον τομέα της εκπαίδευσης με συρρίκνωση των κρατικών κονδυλίων, το σχολείο μετατράπηκε σε μονοθέσιο, δηλαδή διαθέτει μόνο έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει όλες τις τάξεις, ενώ μεγάλο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας αποτελούν οι εργασίες που οι μαθητές αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν μόνοι τους. Το σχολείο φέτος διαθέτει κι εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης.

Πέραν των προαναφερομένων συνθηκών, το Σχολείο και το Νηπιαγωγείο έχουν ν’ αντιμετωπίσουν περαιτέρω και τα γραφειοκρατικά διοικητικά προβλήματα που ταλανίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όπως τη μεγάλη καθυστέρηση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στην έναρξη του σχολικού έτους, με αποτέλεσμα προβλήματα στην κάλυψη της διδακτέας ύλης, και την έλλειψη οικονομικών πόρων προκειμένου να παιδιά να μην περιορίζονται στις στοιχειώδεις υλικοτεχνικές υποδομές, αλλά να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές, όπως η υγεία, και σε παραστάσεις κι ερεθίσματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Επιβάλλεται, λοιπόν, οι φορείς του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας να λάβουν υπ’ όψιν τους τις παραπάνω αντιξοότητες, τις εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες του ορεινού της περιοχής, και να καταβάλουν συλλογική προσπάθεια ώστε να δοθούν πρόσθετα κίνητρα σε δασκάλους, γονείς και παιδιά για να προσφέρουν, να παράγουν και να μορφώνονται αντιστοίχως με καλύτερες προοπτικές.  

 

Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Κεφαλοχωρίου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26550 81219
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrated by: e-tic