• Κεφαλοχώρι (Λυκόρραχη)
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται βορειοδυτικά στο Νομό
  Ιωαννίνων, στα όρια Ηπείρου –Μακεδονίας.
  Ανήκει στα περίφημα Μαστοροχώρια...
 • Γεωγραφικά στοιχεία
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού
  Ιωαννίνων, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του
  Γράμμου, δίπλα από την κοίτη του ποταμού Σαραντάπορου...
 • Ιστορικά στοιχεία
  Η ιστορία του Κεφαλοχωρίου είναι συνέχεια της παλιάς
  Λυκόρραχης (Λούψικο). Η μετονομασία του χωριού
  απο Λούψικο σε Λυκόρραχη έγινε το 1928...
 • Πολιτιστικά στοιχεία & Αξιοθέατα
  Η Λυκόρραχη υπήρξε μαστοροχώρι και διεκδικεί μερίδιο από το
  πολιτισμό της πέτρας των Μαστοχωρίων. Αυτό επιβεβαιώνεται από
  την ανεξίτηλη λιθανάγλυφη επιγραφή της εκκλησίας Αγίας Τριάδος
 
 

Βιβλιογραφία

Για την δημιουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και αναφορές απο τις παρακάτω πηγές:

 • - Αρχείο Δ/νσης Ιστορίας Στρατού, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος,«Ημερολόγιο Αντισυνταγματάρχη Δημητρίου Μυσίρη»
 • - Bερνάρδος Ιωάννης, Δαβάκης – Πίνδος, Αθήνα, 1944. 
 • - Γκατσόπουλος Σταύρος, «Γούσιας Λούψικας», περιοδικό Κόνιτσα, 1963. 
 • - Δήμος Μαστοροχωρίων, Μαστοροχώρια, Τρίκαλα, 2005.
 • - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Γυμνασίου Βελισσαρίου Ιωαννίνων, Μαστοροχώρια της Επαρχίας Κόνιτσας, Στοιχεία λαϊκού βίου και Πολιτισμού, Ιωάννινα, 2001.
 • - Σδούκος Γεώργιος, Λυκόρραχη, Μπέηδες και Ραγιάδες στα Βουνά της Ηπείρου, Θεσσαλονίκη, 1988.
 • - Σινάνης Άγγελος, Ο Γράμμος και τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, Αθήνα, 2010.
 • - Ιωάννης Β. Τσάγκας, Κονιτσιώτικα - Ζερματινά, Αθήνα, 2004.
 • - Αγόρω Τσίου και Άλκης Ράφτης, Λούψικο Κόνιτσας - τραγούδια και χοροί του γάμου, Θέατρο Ελληνικών χορών "Δόρα Στράτου", Αθήνα, 2000.

Κείμενα: Νίκος Βασ. Φασούλης 

Administrated by: e-tic