• Κεφαλοχώρι (Λυκόρραχη)
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται βορειοδυτικά στο Νομό
  Ιωαννίνων, στα όρια Ηπείρου –Μακεδονίας.
  Ανήκει στα περίφημα Μαστοροχώρια...
 • Γεωγραφικά στοιχεία
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού
  Ιωαννίνων, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του
  Γράμμου, δίπλα από την κοίτη του ποταμού Σαραντάπορου...
 • Ιστορικά στοιχεία
  Η ιστορία του Κεφαλοχωρίου είναι συνέχεια της παλιάς
  Λυκόρραχης (Λούψικο). Η μετονομασία του χωριού
  απο Λούψικο σε Λυκόρραχη έγινε το 1928...
 • Πολιτιστικά στοιχεία & Αξιοθέατα
  Η Λυκόρραχη υπήρξε μαστοροχώρι και διεκδικεί μερίδιο από το
  πολιτισμό της πέτρας των Μαστοχωρίων. Αυτό επιβεβαιώνεται από
  την ανεξίτηλη λιθανάγλυφη επιγραφή της εκκλησίας Αγίας Τριάδος
 
 

Τουρκοκρατία

Ο οικισμός της Λυκόρραχης αποτελούσε έναν από τους τρεις οικισμούς που βρίσκονταν στις πλαγιές κάτω από τις Αρένες, νότια του Γράμμου. Οι άλλοι δύο οικισμοί, της Ράμουστας ή Ράμστας και του Μεσοχωρίου, καταστράφηκαν από τις ληστρικές επιδρομές Τουρκαλβανών - Κολωνιατών στα μέσα του 18ου αιώνα.

Το Λούψικο, μέχρι την υποταγή του στον Κολωνιάτη μπέη Σιούμπαση στις αρχές του 18ου αιώνα, διατηρούσε την αυτονομία του. Οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να υποβάλονται στη δυσβάστακτη φορολογία του γεωμόρου στα γεωργικά προϊόντα και στο 1/3 των κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων, και η ζωή τους κατέστη μαρτυρική. Το χωριό απέκτησε πάλι την αυτονομία του στα τέλη του 18ου αιώνα χάρη στο Γούσια Λούψικα – Σδούκο (1760-1840). Ο Γούσιας είχε καταταγεί στον Τουρκικό στρατό, και λόγω ανδραγαθημάτων προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχου (Μπίμπαση). Με την αποστρατεία του και την απονομή του παράσημου της Χείρας του Μωάμεθ, ζήτησε από το Σουλτάνο Φιρμάνι (Αυτοκρατορικό Διάταγμα) να επανέλθει το Λούψικο στην προγενέστερη κατάσταση, να αναγνωρισθεί ως ιδιόκτητο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το χωριό έγινε κεφαλοχώρι, κι ο Γούσιας Λούψικας αγαπήθηκε και ανακηρύχθηκε στις συνειδήσεις των συγχωριανών του ευεργέτης. Η αίγλη του επεκτάθηκε σ’ όλη την περιοχή κι απέκτησε επιρροή στα εκάστοτε όργανα των τουρκικών διοικήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία και ειρηνική διαβίωση των κατοίκων του χωριού.

Administrated by: e-tic