• Κεφαλοχώρι (Λυκόρραχη)
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται βορειοδυτικά στο Νομό
  Ιωαννίνων, στα όρια Ηπείρου –Μακεδονίας.
  Ανήκει στα περίφημα Μαστοροχώρια...
 • Γεωγραφικά στοιχεία
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού
  Ιωαννίνων, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του
  Γράμμου, δίπλα από την κοίτη του ποταμού Σαραντάπορου...
 • Ιστορικά στοιχεία
  Η ιστορία του Κεφαλοχωρίου είναι συνέχεια της παλιάς
  Λυκόρραχης (Λούψικο). Η μετονομασία του χωριού
  απο Λούψικο σε Λυκόρραχη έγινε το 1928...
 • Πολιτιστικά στοιχεία & Αξιοθέατα
  Η Λυκόρραχη υπήρξε μαστοροχώρι και διεκδικεί μερίδιο από το
  πολιτισμό της πέτρας των Μαστοχωρίων. Αυτό επιβεβαιώνεται από
  την ανεξίτηλη λιθανάγλυφη επιγραφή της εκκλησίας Αγίας Τριάδος
 
 

Ιστορικά στοιχεία

Το Κεφαλοχώρι ιστορικά είναι συνέχεια της παλιάς Λυκόρραχης (Λούψικο). Η μετονομασία του χωριού απο Λούψικο σε Λυκόρραχη έγινε το 1928 με απόφαση της πολιτείας, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής αντικατάστασης ή απόδοσης στα ελληνικά των σλάβικων και τούρκικων τοπωνυμιών. Ως πιθανότερη ερμηνεία της ονομασίας «Λούψικο» (Λούψ΄κο) έγινε δεκτό οτι προέρχεται από το λατινικό «lupus», δηλαδή λύκος, στο οποίο προστέθηκε η κατάληξη -ικο-, με μετατροπή της συλλαβής -πι- ή -που- σε διπλό -ψ-. Ονομασία η οποία, σε συνδυασμό με τα αρκετά σλάβικα τοπωνύμια, μαρτυρούν ότι στο Λούψικο, όπως και σε άλλα εδάφη της ευρύτερης περιοχής, και κατ'επέκταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εγκαταστάθηκαν κατά τον 7ο αιώνα σλάβικα φύλα, τα οποία αφομοιώθηκαν από την οργανωμένη πολιτική του Βυζαντίου.    

Ανάμεσα στα ελληνικά και σλάβικα τοπωνύμια του χωριού απαντώνται επίσης και αλβανικά και βλάχικα. Άλλη μια ένδειξη για τις σχέσεις γειτνίασης και την εγκατάσταση των βλαχόφωνων ημινομαδικών και νομαδικών πληθυσμών στην περιοχή κατά τον 13ο μ.Χ. αιώνα, με τις επακόλουθες πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και επιρροές.

Για την προαναφερόμενη χρονολογική περίοδο, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μέχρι της ίδρυσης του Ελληνοβυζαντινού κράτους του Δεσποτάτου της Ηπείρου, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία αναφοράς. Ωστόσο, σε αυτή την ενότητα τεκμηριώνονται τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα  του τόπου μας.

Administrated by: e-tic