• Κεφαλοχώρι (Λυκόρραχη)
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται βορειοδυτικά στο Νομό
  Ιωαννίνων, στα όρια Ηπείρου –Μακεδονίας.
  Ανήκει στα περίφημα Μαστοροχώρια...
 • Γεωγραφικά στοιχεία
  Το Κεφαλοχώρι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού
  Ιωαννίνων, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του
  Γράμμου, δίπλα από την κοίτη του ποταμού Σαραντάπορου...
 • Ιστορικά στοιχεία
  Η ιστορία του Κεφαλοχωρίου είναι συνέχεια της παλιάς
  Λυκόρραχης (Λούψικο). Η μετονομασία του χωριού
  απο Λούψικο σε Λυκόρραχη έγινε το 1928...
 • Πολιτιστικά στοιχεία & Αξιοθέατα
  Η Λυκόρραχη υπήρξε μαστοροχώρι και διεκδικεί μερίδιο από το
  πολιτισμό της πέτρας των Μαστοχωρίων. Αυτό επιβεβαιώνεται από
  την ανεξίτηλη λιθανάγλυφη επιγραφή της εκκλησίας Αγίας Τριάδος
 
 

Χλωρίδα – Γεωμορφολογία

Η συνολική έκταση του χωριού ανέρχεται σε 30.000 στρέμματα. Από αυτά, τα 17.000 έχουν χαρακτηρισθεί από το έτος 1930, με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας, ως δασική κοινοτική έκταση, αφού κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας τελούσαν υπό καθεστώς ελεύθερης εκμετάλλευσης και νομής από τους κατοίκους του χωριού. Η χλωρίδα αποτελείται από βελανιδιές, έλατα, πεύκα, οξυές και ποικίλη θαμνώδη βλάστηση. Η υπόλοιπη έκταση είναι κυρίως χέρσα πρώην αγροτική γη που έχει μετατραπεί σε βοσκοτόπους. Υπολογίζεται ότι σήμερα η καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται περίπου σε 500 στρέμματα.

 Ως προς τη μορφολογία του εδάφους, η έκταση εντάσσεται στο γενικότερο γεωλογικό σχηματισμό της ζώνης της Πίνδου, με κύριο χαρακτηριστικό την παρουσία του φλύσχη και δευτερευόντως των οφιολίθων. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους κεραμόχρωμους - σκουροκόκκινους λεπτοπλακώδεις - λεπτοστρωματώδεις κερατόλιθους, σε εναλλαγή με λεπτά στρώματα από αργιλικούς σχιστόλιθους και ψαμμίτες σε μικρότερο ποσοστό, που απαντώνται σε πολύ μικρή έκταση δυτικά του οικισμού της παλιάς Λυκόρραχης.

Administrated by: e-tic